Vil du være med til at udvikle fremtidens præventionsløsning for mænd ?

Frivillige forsøgspersoner søges (KBH) til et forsøg, hvor der udvikles en teknik til kikkertbaseret adgang til sædlederen. I dette forsøg testes udelukkende indføringsmetoden - der indsættes ikke device.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:
- er mand og over 18 år
- ikke har symptomer på urinvejsinfektion
- kke har væsentlige anatomiske forandringer, hverken medfødte eller som følge af infektioner eller traumer

Tilmelding
Tilmelding som frivillig forsøgsperson kan ske ved henvendelse til:
Overlæge Peter Lyngdorf, Speciallæge i kirurgi og urologi, Klinik for seksuelle dysfunktioner, Gentoftegade 106, 2820 Gentofte.

Email: peter@lyngdorf.dk
Tlf: 3943 5040 / Mob: 4040 5040

Mere information
Du kan læse mere på følgende side, hvor der også er detaljer, hvis du vil kontakte os >>>

New male contraception


Many users of contraception ask for an alternative to existing forms e.g. condom, birth control pills or sterilisation by surgery. VasDeBlock (under development) is the alternative male contraception method that is non-surgical, hormone-free, easily reversible and far more practical than condoms.

VasDeBlock devices inserted to vasa deferentia vas

REVERSIBLE MALE STERILISATION

The new male contraception method is an alternative to traditional sterilisation by surgery which 2-5 million men (procedure called vasectomy) and 6-10 million women (procedure called tubal ligation) in developed regions undergo yearly. 

The solution will be marketed as a medical device and offers the big advantage that fertility may quite easily be restablished. 
The solution has patent pending.

Learn more

status and make a donation to vasdeblock - reversible non-hormonal reversible male contraception

STATUS & FINANCIALS

The company is right now in a phase where the focus is on developing prototypes and conduct in-vivo testing to prove the concept. In this regard, VasDeBlock medical ApS is looking for financing from sources willing to contribute to the next steps. Financing may be in the form of grants, loans or direct investment in the company.

We thank Låneforeningen af tjenestemænd i Københavns Kommune as well as Alexander Foss' Industrifond for their donations.

Make a donation

HAVE YOU TAKEN OUR SURVEY?

Surveys show that couples around the world look for modern alternatives to the traditional types of contraception.

We are investigating the level of interest for the new male contraception method compared ​to traditional sterilisation and will appreciate your input!

Survey in English
Survey in Danish

FOLLOW US

VasDeBlock medical ApS
Storkevaenget 8
DK-4653 Karise

Email: contact@vasdeblock.com
Phone: +45 51372969
VAT: DK-37525758

Copyright (c) 2021 VasDeBlock medical ApS

Thanks for reaching out!