Frivillige forsøgspersoner søges (Kbh)

Vi søger raske frivillige mænd over 18 år, der vil deltage i et videnskabeligt forsøg for udvikling af sikker og enkel kikkertbaseret adgang til sædlederen.

For at kunne deltage i afprøvningen, er det vigtigt at du:
- er mand
- har underskrevet samtykkeerklæring, fuldmagtserklæring samt fortrolighedserklæring
- er mindst 18 år og myndig

Du kan ikke deltage i afprøvningen, hvis du:
- har aktuel, ubehandlet urinvejsinfektion
- har kendte anatomiske forandringer i urinrør og/eller kønsorganer (fx forsnævringer eller forandringer efter traumer eller kirurgiske indgreb, herunder TURP)
- har feber eller almene symptomer, som ikke er forenelige med endoskopi

Hvor og hvordan
Forsøget finder sted på Klinik for seksuelle dysfunktioner i Gentofte. Proceduren udføres af overlæge Peter Lyngdorf, der er speciallæge i kirurgi og urologi og har over 20 års erfaring med kikkertundersøgelser og behandlinger i urinvejene.

Ved forsøget anvendes udelukkende godkendt medicinsk udstyr. Der forventes kun at være mildt til moderat ubehag forbundet med deltagelse i forsøget. I dette forsøg indsættes ikke device.

Før forsøget vil der være anledning til en samtale med Overlæge Peter Lyngdorf, og det vil til enhver tid være muligt at trække sig ud af eller afbryde forsøget, uden at dette får negative konsekvenser.

Forsøget er finansieret af VasDeBlock medical ApS og godkendt af Videnskabsetisk komité (journal nummer H-19079106). Der ydes ikke honorar for deltagelse, men eventuelle, rimelige, transportomkostninger samt tabt arbejdsfortjeneste tilbydes godtgjort i rimeligt omfang (samlet maksimalt kr. 1.000).

Tilmelding
Tilmelding som frivillig forsøgsperson kan ske ved henvendelse til:
Overlæge Peter Lyngdorf, Speciallæge i kirurgi og urologi, Klinik for seksuelle dysfunktioner Gentoftegade 106, 2820 Gentofte. 
peter@lyngdorf.dk

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at læse dokumentet Deltagerinformation.pdf (åbner i ny fane) og til at kontakte os.

Overlæge Peter Lyngdorf, Klinik for seksuelle dysfunktioner, peter@lyngdorf.dk, mob. 40405040
Mette Mikkelsen, VasDeBlock ApS, mm@vasdeblock.com, mob +45 51372969

FOLLOW US

VasDeBlock medical ApS
Storkevaenget 8
DK-4653 Karise

Email: contact@vasdeblock.com
Phone: +45 51372969
VAT: DK-37525758

Copyright (c) 2021 VasDeBlock medical ApS

Thanks for reaching out!